Công ty Thiết Kế Chuyên Nghiệp

Grey Ants Solutions

Thiết Kế POSM

Ngày Đăng : 17/06/2019 - 4:30 PM

 

Thiết kế POSM | Grey Ants Solutions

Project name: OSD (Ariel)

 

 

Thiết kế POSM | Grey Ants Solutions

Project name: Sideburn (Ariel)

 

 

 

Thiết kế POSM | Grey Ants Solutions

Project name: Wobbler xoay (Ariel)

 

 

 

Thiết kế POSM | Grey Ants Solutions

Project name: Mẫu đựng bàn chảy (Colgate)

 

 

 


Thiết kế POSM | Grey Ants Solutions

Project name: Gian Hàng Triễn Lãm Merilynn (Bông Bạch Tuyết)

 

 

 

Thiết kế POSM | Grey Ants Solutions

Project name: Wobbler Merilynn (Bông Bạch Tuyết)

 

 

 

 

Thiết kế POSM | Grey Ants Solutions

Project name: Bộ Wobbler treo kệ (Chong Kun Dang)

Bài viết liên quan

facebook
Gọi điện SMS Chỉ đường